top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverArtiestencoalitie admin

Persbericht - Artiestencoalitie vraagt garanties voor kunstenaars bij uitrol Noodfonds


Vanmorgen maakte de Vlaamse regering bekend hoe het de middelen van het eerder aangekondigde Noodfonds precies wil verdelen. De Artiestencoalitie toont zich tevreden over de keuzes die daarbij genomen zijn voor cultuur en cultuurwerkers. ‘Minister Jambon heeft geluisterd naar onze voorstellen. Nu willen we die graag verder met hem verfijnen en er de nodige garanties rond inbouwen.’


“Het wachten heeft geloond”, zegt theatermaker Bosse Provoost van de Artiestencoalitie. “We zijn blij dat de zwaar getroffen cultuursector via dit Vlaamse Noodfonds zo’n 65 miljoen extra steun zal krijgen, met daarbovenop volgens de minister-president zo’n 20 miljoen via de lokale besturen. Het bedrag blijft minder dan de noodfondsen voor cultuur in onze buurlanden, en dus zal het geld enkel de hoogste noden kunnen lenigen, maar het is goed dat dit alvast mogelijk gemaakt wordt. Iedereen heeft het moeilijk.”


De minister legt een groot deel van de noodmiddelen in handen van het structureel gesubsidieerde cultuurveld. “We zijn tevreden dat hij de cultuurhuizen wel aanmaant om bij de verdeling van die steun prioritair aandacht te hebben voor kunstenaars, en dat zelfs als ‘expliciete voorwaarde’ formuleert”, zegt tentoonstellingsmaker Els Silvrants-Barclay. “We vragen ons wel af hoe dit in de praktijk zal verlopen. We horen bij nogal wat cultuurhuizen bezorgdheid om kunstenaars, en ook de minister beschouwt hen als ‘het hart van zijn kunstenbeleid’. Maar als in de praktijk iedereen zijn rekening maakt, zal daar goed op toegekeken moeten worden: komt een belangrijk deel van de steun uit dit Noodfonds daadwerkelijk terecht bij de meest precaire partij, nl de kunstenaars die normaal de culturele programma’s hadden gevuld?”


Kunstenaar Yannick Ganseman maakt zich tegelijk zorgen over de timing van de toekenning van de middelen. “Instellingen hebben een financiële basis om een periode te overbruggen, maar dat hebben individuele kunstenaars vaak niet.”


De Artiestencoalitie blijft erop drukken dat heel wat culturele activiteit los van structureel gesubsidieerde organisaties gebeurt, en dat er in de operationalisering van het noodfonds ook een opening gemaakt moet worden voor steun aan niet-structureel gesubsidieerde organisaties en individuele spelers.


Muzikant Tom Kestens: “Dit zonder meer doorspelen naar de lokale besturen lijkt ons niet ideaal, aangezien de lokale besturen niet verplicht kunnen worden deze extra middelen op cultuur in te zetten. We begrijpen dat de regering dat ook zelf nog moet uitzoeken en zullen het dus blijven volgen.” Ook over de compensatie van verloren inkomsten via rechten is nog onduidelijkheid. "Hoe men van plan is die 30mio te verdelen is op vandaag nog niet geheel onduidelijk. Ook daarover zullen we onze adviezen blijven formuleren aan de regering."


Na de eerdere spanningen in het begin van deze legislatuur leert deze beslissing de kunstenaars vooral dat het Vlaamse cultuurbeleid nu verder springt dankzij continu overleg met sector en kunstenaars.


“De jongste weken hebben we als kunstenaars veel openheid bij de politiek ervaren om naar onze expertise en zorgen te luisteren”, zegt Jin Berghmans. “Hopelijk blijft die goede verstandhouding ook gelden na de lockdown. Het zal nodig zijn.”


Tom Kestens +32 486 22 48 28

Els Silvrants-Barclay +32 494 61 62 39


(Beeld Belga)

356 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page