top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverArtiestencoalitie admin

Brede cultuursector: "Alle hens aan dek."

Bijgewerkt op: 8 aug. 2020

Ongeziene crisis in cultuur brengt brede sector samen in crisiscel.

“Stop de broodroof, betrek ons, en laat ons werken op een veilige manier. Als er één sector is die dat kan, dan zijn wij het.”

Broodroof, twee maten en twee gewichten, een gebrek aan kennis van wat er kan in de sector en een tekort aan inspanningen om met de sector te overleggen. Drastische en soms onterechte beslissingen van de voorbije maanden en weken hebben ertoe geleid dat sleutelspelers uit de brede cultuursector (commercieel en gesubsidieerd verenigd) zich verzamelen in een crisiscel. Het voornaamste doel: de sector levend door de crisis krijgen en coronaproof aan het werk gaan waar het kan. Deze cel in ontwikkeling wil nog korter op de bal spelen tijdens de coronacrisis die een hele sector dreigt overkop te doen gaan en dringt aan op nauwere betrokkenheid bij het crisisbeleid van de overheden in ons land.

Ondoordachte beslissingen met grote gevolgen

De voorbije maanden en weken bleken beleidsmakers keer op keer onvoldoende op de hoogte van de vele inspanningen die de sector leverde om coronaproof voorstellingen en optredens te organiseren. De ondoordachte beslissingen die daarop volgden, hakten er stevig in bij vele organisaties, kunstenaars, freelancers en techniekers die hun broodwinning zagen verdampen. Ook de vele cultuurbezoekers worden keer op keer in de wind gezet.

Zeer veel ervaring met organisatie van bezoekersstromen

De brede cultuursector is nochtans de sector met de meeste ervaring in het organiseren van bezoekersstromen. Deze kennis heeft ons geholpen een doorwrochte Sectorgids Professionele Kunsten uit te werken die de veiligheid van artiesten, medewerkers én bezoekers garandeert. Het document kwam co-creatief tot stand uit een samenwerking van meer dan 80 cultuurwerkers en mits een protocol dat goedgekeurd werd door de minister van cultuur en de GEES. Pijlers zijn: afstand tussen de bubbels, het dragen van maskers, gescheiden bezoekersstromen, handgels, registratie van bezoekers.

Dankzij de uiterst nauwkeurige maatregelen beschreven in de sectorgids maken wij ons sterk: er zijn maar weinig plaatsen in onze maatschappij waar de maatregelen zo strikt zijn en een bezoek zo veilig verloopt. Die inspanningen doen wij graag en kunnen we, vanuit onze jarenlange ervaring, ook doen.

Betrek ons en laat ons werken

Het beleid toont sinds het begin van de crisis haarscherp aan waar gebrekkig overleg toe leidt: onnodige schade aan een reeds zwaar getroffen sector met grote financiële schade voor organisatoren, makers en medewerkers. En ook de cultuurliefhebber wordt ten onrechte gestraft. Niet iedereen kan het hart ophalen aan winkelen, fitnessen of naar voetbal kijken. Een gezonde maatschappij heeft ook cultuur nodig.

Het is alle hens aan dek als we willen dat de cultuursector deze crisis overleeft. De crisiscel cultuur die in oprichting is, en alle verschillende actoren wil bijeenbrengen (groot en klein, kunstenaars en organisaties, lokaal en nationaal, commercieel en gesubsidieerd) heeft dan ook een duidelijke boodschap: betrek de cultuursector consequent. Wij hebben de expertise, er zijn geen excuses meer om over onze hoofden heen te beslissen. Wij weten het beste wat er kan, wat er reeds ondernomen is en wat er nodig is.


Bied tegelijkertijd perspectief aan een sector die zorgt voor heel wat werkgelegenheid en inkomsten. Breng regelgeving in één hand zodat het duidelijk wordt wie de beslissingen neemt en met wie er overlegd moet worden.En bovenal: laat ons werken. De sectorgids en andere protocollen zoals de Event Risk Matrix liggen er en worden door experten als coronaproof erkend. Laat mensen opnieuw genieten van cultuur. Deze moeilijke tijden maken cultuur noodzakelijker dan ooit.


Initiatiefnemers (alfabetisch)


Antwerps Kunstenoverleg (AKO), Artiestencoalitie, Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Corona Taskforce Belgian Event Sector, Gents Kunstenoverleg (GKO), Live Sector Overleg, Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vlaams Museumoverleg, in samenwerking met spelers uit de vrije niet-gesubsidieerde cultuur- en evenementensector. Dit is het begin van een proces waarin zo veel mogelijk actoren uit het brede veld betrokken zullen worden.


3.494 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page